SkellefteŚ Kommun Logotyp

Nämnder

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
Barn- och grundskolenämnd
Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnd
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Nämnden för support och lokaler
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Fritidsnämnd
Fritidsnämndens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Gymnasienämnd
Gymnasienämndens arbetsutskott
Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster
Konsumentnämnd
Kulturnämnd
Kulturnämndens arbetsutskott
Personalnämnd
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens individarbetsutskott
Valnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Demokratiberedning
Gemensam måltidsnämnd


Bolag

Fastighets AB Polaris
Skelleftebostäder AB
Skebo parkering aktiebolag
Skelleftebuss AB
Lövånger Trafik AB
AB Continentbus (vilande)
Blaiken Vind AB
Skellefteå Kraft AB
Skellefteå Kraft Elnät AB
Skellefteå Kraft Fibernät AB
Skellefteå Kraft Energihandel AB
Greenwind AB
Green Exergy
Science City AB Skellefteå
Skellefteå Kraft Service AB
AC-Net Externservice AB
AC-Net Internservice AB
Skellefteå Energi Underhåll HB
Norrbotniabanan AB (ub)
Norrbotniabanan AB (UB), ombud
Mellansvensk Kraftgrupp AB
OY Alholmens Kraft AB
Skellefteå stadshus AB
Nolia AB
Skellefteå City Airport AB
Skellefteälven Vattenregleringsföretag
Indalsälvens Vattenregleringsföretag
Umeälvens Vattenregleringsföretag
Ackra Invest AB
Norrlands Etanolkraft AB
SEKAB
Svensk Fjärrvärme
Svensk Energi
Svenska V√§rmeverkens Ekonomiska F√∂rening (V√ĄRMEK)
Energiservice Skellefteå AB
Västerbottensteatern AB
Skellefteå Museum AB


√Ėvrigt

Shorelink (f d Bottenvikens Stuveri AB)
Visit Skellefteå AB, ombud (f d Destination Skellefteå AB)
Visit Skellefteå AB (f d Destination Skellefteå AB)
Expolaris föreningsstämma
Flygråd
Folkrörelsearkivet i Västerbottens län
Företagsarkivet i Västerbotten
Föreningen Georange
Skellefteå folkhälsoråd
Kommunala vattenpolitiker
Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar för tätort
Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar för jord- och skogsbruk
Integrationsråd
Rådet för förebyggande av funktionshinder, RÅFF (före detta kommunala handikapprådet, KHR)
Förebyggande rådet i Skellefteå
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud på föreningsstämma
Politisk referensgrupp om kostpolitiska programmet
Kulturskolans styrgrupp
Stiftelsen Lövånger sockens livräntekassa
Länstrafiken i Västerbotten AB, ombud
Näringslivsråd
Pensionärsråd, kommunalt
Politisk referensgrupp för översyn av reglementen för nämnder inom samhällsbyggnadsområdet
Revisorer
Samrådsgrupp
Skellefteå nödhjälpsstiftelse
Stiftelsen Skeriafonden
Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum
Stiftelsen Skellefteå & Byske kompaniers invalidbeväringskassa
Stiftelsen Skellefteå museum
Stiftelsen Skellefteå museum, lekmannarevisor
Stiftelsen Rismyrliden
Stiftelsen Träenigheten
Stiftelsen Rönnbäret
Styrgruppen för Norrbotniabanan
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Referensgrupp för översiktsplan för Byske
Regionförbundet Västerbottens fullmäktige
Referensgrupp för översiktsplan för Burträsk centrumTroInt 8.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

SkellefteŚ kommun, www.skelleftea.se